Historie - Kamenosochařství Hemzal
img

Zakladatel firmy kameníků a sochařů byl Josef Hemzal. Přišel do Konice z Lažan. Po vyučení si hledal místo pro svoji živnost, protože v té době za Rakouska Uherska si nemohl otevřít živnost naproti firmě svého mistra, u kterého se vyučil. V Konici si našel svojí ženu Justýnu a tak místem jeho podnikání byla Konice.

Jedním z prvních děl byl kříž v obci Svobodné Dvory a busta T.G.M. ve dlouhé loučce z roku 1918. Zajímavostí jeho života krom desítek křížů, pomníků a památníků byl jeho vnitřní odpor k válce. Za 1. Sv. války nenastoupil do armády a skrýval se v kostele v Cholině. Pro místního faráře zhotovoval a opravoval kamenosochařské výrobky.

Josef Hemzal měl 8 dětí. Z toho dva absolventy kamenosochařské školy v Hořicích - Josefa a Vojtu. Dalším pokračovatelem firmy byl syn Bedřich Hemzal. Jeho život významně poznamenal únor 1948. Celý život pracoval pod vedením cizích. V roce 1989 byla firma vrácena Josefu Hemzalovi. Ten po velkých těžkostech firmu obnovil a rozběhl do dnešní podoby. Dalším z generace je Petr Hemzal se svým synem Štěpánem Hemzalem.